dimarts, 12 d’abril de 2016

Idees per analitzar una peli


Cal tenir clara la trama argumental de la pel·lícula
·       Saber explicar el que hem vist i la successió d'esdeveniments que la pel·lícula ens ha mostrat.

Després hem de saber situar la pel·lícula.
·       Quan i on ha estat feta i quan i on passa el que ens mostra.
·       Quin temps i quin espai es veuen representats en la pel·lícula?
·       En quin moment i espai es produeix la pel·lícula?

Cal veure quins temes, problemes, qüestions tracta la pel·lícula
·       Què ens diu sobre els temes que tracta, què ens vol mostrar d'aquests?
·       Observar com aquests temes es relacionen amb el temps i l'espai representat a la pel·lícula.
·       Tenir en compte des de quin punt de vista es tracten: de forma crítica, des de l'opinió personal, de manera descriptiva i distanciada, oferint diferents opinions i visions...
·       Podem relacionar les qüestions tractades amb situacions de la vida real o d'altres productes cinematogràfics, literaris, pictòrics que ja els hagin tractat... ?

Com se'ns expliquen aquests temes a la pel·lícula?
·       Quin tractament narratiu es dóna a aquests temes o a la història en general.
·       S'explica des d'una història concreta, una experiència personal d'un sol personatge, des de la seva biografia, mostrant un fet i el seu desencadenament, creuant l'experiència de diferents persones, mostrant la incidència del problema en diferents llocs,...
·       Quines situacions es van encadenant al llarg del film i com aquestes desgranen el tema?

Com es construeix la narració?
·       Quines estratègies de muntatge s'utilitzen?
·       Com és la relació que es planteja entre espais i temps?
·       Com s'empren les el·lipsis?
·       Com és el ritme narratiu? Varia al llarg de la pel·lícula?
·       Com s'utilitza la càmera: com a través d'ella se'ns mostren els llocs, els personatges i l'acció dramàtica?

Quins altres recursos visuals s'empren?
·       Referent als enquadraments, la composició, les angulacions
·       Com es tracta la part relativa a la fotografia: la il·luminació, el color.
·       Què podem dir dels espais? Quina importància i significació tenen?

Què podem destacar de la banda sonora?
·       Com és la música de la pel·lícula?
·       Podem relacionar la música amb l'estètica i temàtica del film?
·       Podem destacar la manera com s'utilitza la música en determinades situacions?
·       Tenen una presència destacable els sons en la banda sonora?
·       Com són els diàlegs de la pel·lícula?

Quin tractament es dóna als personatges que intervenen en les situacions?
·       Com són caracteritzats físicament i psicològica?
·       Com els podem contextualització, quina és la seva situació social, cultural, econòmica, personal?
·       Representen alguns estereotips, referents reals o ficticis?
·       Com valores la gestualitat i la interpretació?
·       Quin paper i significació tenen cada un dels personatges dins la pel·lícula?
·       Quines són les seves actituds, pensaments, canvis al llarg de la història, etc.?

Què t'aporta de nou i què consideres interessant?
·       T'està fent algun plantejament nou sobre un aspectes que ja coneixies?
·       Tracta i fa descobrir coses no conegudes per tu?
·       T'aporta alguna mena de coneixement que et permeti pensar en situacions reals o en la teva experiència?
·       Fa un tractament cinematogràfic que t'ofereix quelcom de nou, que és interessant respecte a les qüestions que tracta?


·       T'ha descobert quelcom de nou el tipus d'estètica cinematogràfica emprada?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada