diumenge, 14 de setembre de 2014

E oberta i tancada

El timbre obert o tancat d’“e” (en català oriental)


predomini d’“e” tancada
predomini d’“e” oberta
mots aguts
-é només en verbs: faré, diré, agafaré

-è en noms, adjectius, ordinals: cafè, amè, cinquè, sisè
Perquè, què
-és només en verbs i en mots que fan plural en -essos: digués, agafés, accés
-ès en noms, gentilicis i participis: pagès, portuguès, anglès, encès, admès
-én només en verbs acabats en -tén, -cén: entén, encén
-èn en la majoria de casos: aprèn, mossèn

En les terminacions inaccentuades:
-eix: greu, mateix
-ell: martell, segell (excepcions: aquell, vermell...)
-ent (noms i adjectius): gent, calent
-er: acer, gener, fer, diner (però poder, voler, saber, haver, plaer, sencer)
-est: molest, indigest

En les terminacions inaccentuades:
-eig: bateig, sorteig (excepció: lleig)
-em: magatzem, comprem (però extrem...)
-enc: estiuenc, zenc
-ent (gerundis): fent, volent, cabent
-ern: hivern, infern
-ert: cert, verd
-eu: europeu, guineu, neu, Andreu (però creu, canteu, cantareu)
-eny: areny, seny
-esc: arabesc, fresc
-et, -eta: alfabet, aixeta (però llet, quieta, concreta, perfet...)
mots plans
Alguns noms accentuats: préssec, cérvol
Alguns infinitius: témer, créixer
El pretèrit perfet d’indicatiu i l’imperfet de subjuntiu: diguérem, diguéreu, féssim, féssiu
La majoria dels plans accentuats: dèbil, cèntric, crèdul, mèrit...
En les terminacions inaccentuades:
-ebra, -ebre: tenebra, febre
-ecte: arquitecte, infecte
-ella: paella, aixella (però abella, orella...)
-enta: menta, presenta (però trenta)
-era: espera, bandera (però pera)
-essa (verbs): confessa, expressa
-esta: festa, aresta

Si hi ha “i” o “u” en la síl·laba següent: premi, obsequi, nervi, ingenu, perpetu
Davant “l”, “l·l”, “r”, “rr”: delta, novel·la, ferro (però herba)
En les terminacions inaccentuades:
-eda: arbreda, bleda
-eja: barreja, enveja
-ema: cinema, verema (però crema, tema, sistema...)
-ença: aparença, creixença
-endre: aprendre, vendre (però atendre, encendre)
-enya: renya, ensenya (però llenya)
-esa: acidesa, bellesa
-essa (noms i adjectius): mestressa, abadessa
-etre: admetre, cometre
-eure: beure, seure
mots esdrúixols
Molt pocs: feréstega, església, Dénia
La majoria dels accentuats: matèria, comèdia, cèlebre, Amèlia, perpètua


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada