divendres, 5 d’abril de 2013

Comentari d'una poesia o d'una canço a 1r de Batxillerat


Fase 1: abans de l’exposició

a) Tria una cançó que t’agradi (o un poema de l’antologia obligatòria, preferiblement a partir de la Renaixença). Deixa’t portar per la teva primera impressió, pel teu gust personal

b) Escriu el text en un full, a la teva llibreta, o fes-ne una fotocòpia per treballar-lo millor a casa. Numera els versos del poema o cançó. Llegeix atentament el text més d’una vegada i busca al diccionari les paraules de les quals desconeixes el significat. Fes-ne un recull per incloure-les al final del teu treball escrit.

c) Comença a prendre notes a la llibreta sobre les qüestions següents:
-    Forma: analitza el tipus de vers, la classe de rima i el model d’estrofa i composició. Localitza també en el text les figures retòriques més importants o significatives que ha fet servir l’autor i esbrina’n el significat en relació amb el que has explicat en l’apartat anterior. Comenta, si cal, el tipus de llenguatge utilitzat.
-    Context: significat del text dins la producció de l’autor o autora, en relació a la seva època històrica i a l’evolució del seu estil. Dades importants de l’autor que es relacionin amb el text. Informa’t en manuals, enciclopèdies i pàgines web sobre l’autor i el moviment estètic, el gènere i el contingut de l’obra que es comenta. Tria el que t’interessi i pren-ne nota, tenint en compte que a internet no tota la informació és gaire fiable. Per al comentari d’un poema, pots fer servir la llista d’enllaços que trobaràs aquí:
-    Tema, argument, estructura: què explica aquest poema, quin és el seu contingut? Com està repartida la informació al llarg del poema. Redacta breument l’argument del poema, és a dir, la redacció ordenada de tot allò que hi passa, d’allò que s’hi diu o que s’hi descriu des del primer vers fins a l’últim. Fixa’t en l’estructura de la informació en el text. Finalment, resumeix aquest argument en una sola idea: el tema. Redacta’l de manera clara i breu, en una o dues línies. Et poden ser d’ajuda els mots i les frases clau que hi hagi al text, així com el títol del poema.

d) Escriu un esquema de no més d’una pàgina per a fer servir el dia de l’exposició. Ha de ser un esquema molt ben fet, perquè quan exposis el comentari no podràs llegir cap resum sinó hauràs de demostrar que saps de què parles i només tindràs aquest esquema al davant. 

e) Prepara’t a casa la lectura en veu alta del teu poema o cançó.


Fase 2: el dia de l’exposició

d) Lliura una còpia del teu esquema al professor i queda-te’n tu una altra.

e) Situa’t dret/a mirant els teus companys i presenta’t. Digues el títol, l’autor i la data d’escriptura del poema. Recita el poema de la millor manera possible, amb pronunciació i entonació adequades. Recorda que no t’has d’aturar al final de cada vers si no hi ha pausa.

f) Comenta el poema o cançó seguint el que es diu a l’apartat c).

g) Fes una breu conclusió final recollint els aspectes que consideris més interessants de la teva exposició.

h) Respon a les preguntes que et facin els teus companys o companyes i el professor. Pren notes de la informació que et pugui servir per millorar el teu comentari escrit.


Fase 3: després de l’exposició

i) Fes a casa la redacció final del comentari de text que has exposat. Per fer-ho, segueix aquest esquema:
-Dades personals i poema o cançó triada: nom complet de l’alumne, curs, data, títol del poema i autor
-Comentari de la cançó o poema
-Conclusió
-Bibliografia utilitzada (llibres, enllaços d’internet, etc.)

j) Lliura una còpia escrita del teu comentari durant els dies següents a l’exposició exposició i envia’l també a l’adreça catalagalileogalilei@gmail.com, indicant el teu nom complet i curs.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada