diumenge, 14 de setembre de 2014

Correspondència entre so, lletra i grafia

Correspondència entre so, lletra i grafia


so
lletra
exemples
·   vocals
[a]
a
aglà, casa, sac
[ǝ]
a
e
casa
pesar
[e]
e
carrer, tanqués
[ɛ]
e
bèstia, hivern
[i]
i
idioma, camí, illa, proteïna
[o]
o
camió, poma, senyora
[ɔ]
o
dona, repòs
[u]
u
o
mussol, núvol, ungla, llaüt
notícia, nuvolet
·   consonants oclusives
·   després de pausa
·   després de nasal
[p]
p
b
cap, pare
cub, dubte
[b]
b
v
ambició, bou
vida, enveja
[t]
t
d
artèria, sort
sord
[d]
d
dau, sandàlia
[k]
c
k
g
q
qu
cuc, acabar, cec
kurd
pròdig, mag
quatre
enquesta
[g]
g
gu
angoixa, gat
guerra, neguit
·   consonants fricatives
[f]
f
cofre, festa
[v]
f
Viu en balear, valencià, tarragoní i alguerès. En central només es pronuncia quan entra en contacte la fricativa labiodental sorda amb una consonant sonora: af
[s]
ç
c
s
ss
sc
adreça
cera
pas
tassa
ascensió
[z]
s
z
Entre vocals, després de prefix, abans de consonant sonora: ase, trànsit, esglai, esborrar
zebra, bronze
[ʃ]
x
ix
guix, mixeta, xarop
peix, caixa
[ʒ]
g
j
ix
flagell, verge
jersei, ajudar
Abans de consonant sonora: caixmir
·   consonants espirants
·   entre vocals (i graduals)
·   després de vibrant:
·   després de lateral
·   després de fricativa
·   després d’africada (en contactes entre mots)
·   abans de vibrant
[b]
b
v
Eibar, abadia, esbart, corba, calba, pebre
calvície, apaivagar
[d]
d
audaç, cadència, esdeveniment, cordill, faldilla, pedra
[ɣ]
g
gu
aigua, agafar, amargor, figa, agre, alga
esguerrar
·   consonants graduals
·   en diftong
[j]
i
iogurt, feien
[w]
u
següent, aigua, cau, deuen
·   consonants africades
[ts]
ds
ts
tc
adscripció, líquids
potser
etcètera
[dz]
tz
atzar, setze
[tò]
tx
g
ig
cotxe, txec
mig
puig, boig
[dʒ]
tj
tg
dj
calitja
fetge
adjectiu
·   consonants laterals
[]
l
Seguida de consonant dental: alta, altre, caldera
[l]
l
ala, lira
[ʎ]
ll
cullera, llàntia, ull
[ɫ]
l
Posició final absoluta després de vocal central o posterior, en terminacions –nc/ng i seguida de consonant velar: colgar, calcar, alt
·   consonant vibrant simple
[ɾ]
r
Entre vocals o formant grup amb [k], [g], [d] ò [f]: mare, cremar
·   consonant vibrant múltiple
[r]
r
rr
A principi de paraula (roca), en posició interior de paraula precedida de /n/, /l/ ò /z/ (Enric, folre, desratitzar) i entre vocal i consonant (hivern, corb). També en posició final si no s’emmudeix: cor, poder, rigor, pur, amor, favor.
En posició interior de paraula entre vocals: arrencar, arròs
·   consonants nasals
[m]
m
n
estimar, mare, plom
canvi, enmig
[ɱ]
m
n
amfibi
confirmar
[n̯̯]
n
Seguida de consonant dental: antic, endreçar
[n]
n
enemic, ensabonar, nom
[ɲ]
ny
n
guany, penyora
Seguida de consonant palatal: enllaunat, injust
[ŋ]
n
Seguida de consonant velar: blancor, enganyar

La lletra “x” representa un cas a part perquè es pot pronunciar de quatre maneres diferents:
·       [ò] : xiclet, coix
·       [ks] : (cas més general) màxim, luxe, explosió, índex, explicar

·       [gz] : (en mots començats per “ex” i seguits de vocal o “h”) examen, exercici, exemple, exili, exigir, exèrcit, existència

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada