dimarts, 27 de desembre de 2016

Taula de treball unitats 4,5,6 3r ESO

Treball del llibre de text a 3r d’ESO de les UD 4, 5, 6

Unitat 4

LA MITOLOGIA
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
-

-
Sí!

Comprensió lectora: dues cròniques
92-95

1,2,3
4,5,6,7
SABER
·      Comunicació: La crònica
96-98

13
9,10,11
·      Gramàtica: Els complements del verb (II)
99-102

20,21,22,23,24,25,27,28
19,26,29,30
·      Ortografia: Les consonants m i n
103-105

31,33,34,35
32,36,37
·      Vocabulari: Déus i herois
106

43,44,45
42,46
·      Literatura: La poesia èpica
107-109

49,52
50

Banc d’activitats
110-111

55,56,57,58,59,60,61,62
-

Avaluació: Vint anys de cooperació
112-113

Totes
-

Banc de textos
114-115

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 71 pàgina 113

Prova escrita de la unitat 4


Unitat 5

HISTÒRIES DE LA HISTÒRIA
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
116-117

-
Sí!

Comprensió lectora: Ötzi, l’home del gel
118-122

4,6
1,2,3,5,7,8
SABER
·      Comunicació: El reportatge
123-125

-
11,13
Activitat en equip: núm. 16 pàgina 125
·      Gramàtica: La conjugació verbal
126-128

17,18,21,
22,25
19
·      Ortografia: Alternances ortogràfiques en alguns verbs
129-132

27,28,29,
30,31,32,
34,35,36,37
33
·      Vocabulari: La història: museus, monuments, restes arqueològiques
132

41,42,43,44
-
·      Literatura: La novel·la històrica
133-135

46,48,49


Banc d’activitats
136-137

55,56,57,
58,60
54

Avaluació: El camí cap a Aragonem
138-139

Totes
-

Banc de textos
140-141

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 66 pàgina 139

Prova escrita de la unitat 5
  Unitat 6

LLADRES I CRIMS
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
142-143

-
Sí!

Comprensió lectora: entrevista a Andreu Martín
144-147

-
1,2,4,5
SABER
·      Comunicació: L’entrevista
148-149

(8),10
-
Activitat en equip: núm. 11 i 12 pàgina 149
·      Gramàtica: Els verbs irregulars (I); els tractaments de familiaritat i de respecte
150-152

14,15,16
13
·      Ortografia: L’apòstrof i el guionet en els pronoms febles
153-154

20,22,23
21,24,25,27
·      Vocabulari: El món del crim
155

29,30,31,32
-
·      Literatura: La novel·la policíaca
156-159

-
34,37,38
·      Història de la literatura: la literatura del Renaixement i el Barroc
160-161

44,45
42,43

Banc d’activitats
162-163

47,48,49,
51,52,53,54
46

Avaluació: La lletra de Porlock
164-165

Totes
-

Banc de textos
-

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 7 pàgina 147

Prova escrita de la unitat 6


Instruccions:

  • Has de fer totes les activitats escrites d’aquesta taula a casa, en una llibreta o apunts, amb bona lletra i marges adequats. No cal copiar enunciats però sí que has de respondre de manera completa i entenedora. Tindràs una nota dels teus apunts.
  • Les activitats d’expressió oral no cal resoldre-les abans a casa.
  • La redacció de 100 paraules en un full blanc pots fer-la quan vulguis, però has d’entregar-la abans d’acabar la unitat. També tindràs nota d’aquesta redacció.
  • Les activitats del “Banc de textos” només es fan quan així s’encarregui.
  • L’apartat “Avaluació” el pots fer lliurement. És útil de cara a l’examen final de la unitat. Per a resoldre’l positivament, has d’estudiar els apartats de “SABER”.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada