dimarts, 27 de desembre de 2016

Taula de treball a 4t ESO (A,B,C) unitats 4,5,6

         Treball del llibre de text a 4t d’ESO de les UD 4,5,6


Unitat 4

SÓC D’ON VINC, D’ON VISC, DEL MÓN...?
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
84-85

-
Sí!

Comprensió lectora: Al mar pot passar de tot
86-88

-
1,2,3,4
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: La sol·licitud
89-90

11
8
·      Gramàtica: L’oració composta. La juxtaposició
91-93

12,13,14,17
15,18,19
·      Ortografia: Tan o tant?
94

20,22
21
·      Vocabulari: La globalització
95

24,25
23,26,27
·      Història de la literatura: El noucentisme
96-99

32
28,29,30

Banc d’activitats
102-103

33,36,37,38,
39
35

Avaluació: Un dia sense diari
104-105

Totes
-

Banc de textos
106-107

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 7 pàgina 88

Prova escrita de la unitat 4
  

Unitat 5

VAL MÉS PREVENIR QUE CURAR
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
108-109

-
Sí!

Comprensió lectora: L’alimentació
110-113

3
1,2,4,5
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: La publicitat institucional
113

-
8,9
·      Gramàtica: La coordinació
115-117

12,13,15,16
11,14,17
·      Ortografia: Sinó o si no?
118

18,19,21

·      Vocabulari: La salut
119

24,25,27
22,23,26
·      Història de la literatura: Les avantguardes
120-123

29,31
28,32,33

Banc d’activitats
124-125

37,38,40
36,39,
41,42

Avaluació: La llengua dòcil
126-127

Totes
-

Banc de textos
128-129

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 6 ò 7 pàgina 112

Prova escrita de la unitat 5
  
Unitat 6

CIUTADANS, USUARIS, CONSUMIDORS
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
130-131

-
Sí!

Comprensió lectora: El metro va massa buit
132-136

6,7
1,2,3
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: La carta de reclamació
137-138

13,14
11,12
·      Gramàtica: La subordinació substantiva
139-142

17,19,20,
21,23,27
15,16,18,24,25,26,28
·      Ortografia: Que o què? (I)
143

29,31
30
·      Vocabulari: El consum
144

33,34,37
32,35
·      Història de la literatura: La literatura dels anys vint i trenta del segle XX
145-151

45,50
38,39,40,42,43,48

Banc d’activitats
152-153

52,53,54,
55
51,56

Avaluació: El xàndal i la immobiliària
154-155

Totes
-

Banc de textos
156-157

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 4 ò 10 pàgines 135 ò 136

Prova escrita de la unitat 6
  

Instruccions:

  • Has de fer totes les activitats escrites d’aquesta taula a casa, en una llibreta o apunts, amb bona lletra i marges adequats. No cal copiar enunciats però sí que has de respondre de manera completa i entenedora. Tindràs una nota dels teus apunts.
  • Les activitats d’expressió oral no cal resoldre-les abans a casa.
  • La redacció de 100 paraules en un full blanc pots fer-la quan vulguis, però has d’entregar-la abans d’acabar la unitat. També tindràs nota d’aquesta redacció.
  • Les activitats del “Banc de textos” només es fan quan així s’encarregui.
  • Al final de cada unitat hi ha un examen escrit. Per a resoldre’l positivament, has d’estudiar els apartats de “SABER”.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada