dimarts, 20 de setembre de 2016

Taula de treball a 4t d'ESO A, B i C (Unitats 1, 2 i 3)

         Treball del llibre de text a 4t d’ESO (unitats 1, 2 i 3)


Unitat 1

VIURE RÀPID, VIURE A POC A POC
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
6-7

X
X

Comprensió lectora: Cafè i llibres
8-11

1,2
4,5,6
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: Les instruccions administratives
12-14

12
9,10,11
·      Gramàtica: Els pronoms febles
16-19

15,17-19, 22-25
14
·      Ortografia: El o al
20

26,27
-
·      Vocabulari: El pas del temps
21

29-31,34
-
·      Literatura: La literatura catalana del segle XIX: la Renaixença
22-26

37,40
35,36,38

Banc d’activitats
26-27

42-48
-

Avaluació: Avorriment
28-29

totes
-

Banc de textos
30-31

1-4
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 7 ò 8 pàgina 11

Prova escrita de la unitat 1
  

Unitat 2

CONNECTATS... A QUÈ?, A QUI?
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
32-33

-
X

Comprensió lectora: 54˄˄P4NG34...
34-39

3,8
1,2,4,5
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: La publicitat de serveis
40-41

14
10-13,15
·      Gramàtica: Les combinacions de pronoms febles (I)
42-44

16,18-21
-
·      Ortografia: Pel o per al, pels o per als
45

24
-
·      Vocabulari: La societat de la informació
46

27,29,30
31
·      Literatura: La narrativa del segle XIX
47-49

35
35

Banc d’activitats
50-51

39-51
-

Avaluació: La comunicació de masses en la societat tecnològica
52-53

totes
-

Banc de textos
54-55

1-9
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 9 pàgina 39

Prova escrita de la unitat 2
  
Unitat 3

EL NOSTRE DELICAT PLANETA BLAU
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
56

-
X

Comprensió lectora: La terra esgota el crèdit / Com salvar el clima
58-63

2,6,10
1,3-5,7
SABER (CONTINGUTS)
·      Comunicació: La factura
64

-
12-17
·      Gramàtica: Les combinacions de pronoms febles (II)
66-68

18-20,22,24
21,23
·      Ortografia: Des de... fins a
69

26-28
-
·      Vocabulari: L’ecologisme
70

32,35,36
31,33
·      Literatura: El modernisme
71-74

41-42
37-40,43

Banc d’activitats
76-77

48,49.51,53,54
47,50,52

Avaluació: Josafat
78-79

totes
-

Banc de textos
80-81

1-9
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 8 ò 9 pàgina 62

Prova escrita de la unitat 3
  

Instruccions:

  • Has de fer totes les activitats escrites d’aquesta taula a casa, en una llibreta o apunts, amb bona lletra i marges adequats. No cal copiar enunciats però sí que has de respondre de manera completa i entenedora. Tindràs una nota dels teus apunts.
  • Les activitats d’expressió oral no cal resoldre-les abans a casa.
  • La redacció de 100 paraules en un full blanc pots fer-la quan vulguis, però has d’entregar-la abans d’acabar la unitat. També tindràs nota d’aquesta redacció.
  • Les activitats del “Banc de textos” només es fan quan així s’encarregui.
  • Al final de cada unitat hi ha un examen escrit. Per a resoldre’l positivament, has d’estudiar els cinc apartats de “SABER”.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada