dimarts, 20 de setembre de 2016

Taula de treball a 3r ESO (Unitats 1, 2, i 3)

        Treball del llibre de text a 3r d’ESO

Unitat 1

M’AGRADA LLEGIR... O NO
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
-

-
Sí!

Comprensió lectora (còmic): Nit a la CBS
-

7
1,2,3,4,5,6,
SABER
·      Comunicació: Els mitjans de comunicació
12

12,13,
10,11,14
·      Gramàtica: L’estructura de l’oració
14-16

15,17,18,19,20
16
·      Ortografia: La dièresi
17-18

22 a 32
-
·      Vocabulari: Els llibres
-

34 a 36
37 a 39
·      Literatura: La literatura en el món actual
22


40,41,42,44,45,47

Banc d’activitats
-

Totes
-

Avaluació
Tota la unitat

Totes
-

Banc de textos
-

Totes
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 14 pàgina 13

Prova escrita de la unitat 1


Unitat 2

NO ET DEIXARÀ DORMIR...
Pàgines

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
32,33

-
Sí!

Comprensió lectora: Només per primera vegada
34-37

-
1,2,3,4,5
SABER
·      Comunicació: Els gèneres periodístics
38-40

-
7,8
·      Gramàtica: Classes d’oracions segons el verb
41-44

11,13,16
12,14,18,19
·      Ortografia: Les consonant b/p, d/t i g/c
45-46

22,23,24,25,26
27
·      Vocabulari: Els mitjans de comunicació
47

31,32,35
33,34
·      Literatura: La literatura de gènere
48-51

-
36,37,38

Banc d’activitats
52-53

41,42,43,44,45,46,47
48

Avaluació
54-55

Totes
-

Banc de textos
56-57

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: activitat 39 de la pàgina 52.

Prova escrita de la unitat 2
  Unitat 3

MONS IMAGINARIS O MISTERIOSOS
Pàgines d’estudi

Activitats
Escrites
Orals

Pàgines inicials amb il·lustracions
58-59

-
Sí!

Comprensió lectora: Més enllà del mur
609-65

2,4
1,3,5,6,7
SABER
·      Comunicació: La notícia
66-68

10
9,11,12,14
·      Gramàtica: Els complements del verb (I)
69-72

15,16,17,19,20,23
18,21,22
·      Ortografia: Les grafies r/rr. Emmudiment de consonants
73-74

27,28
25,26,29
·      Vocabulari: El món de la fantasia
75

35,36
32,33,34
·      Literatura: La literatura fantàstica. La literatura catalana moderna
76-81

45
38,29,40

Banc d’activitats
82-83

47,48,49,55
50,52,53,54

Avaluació
84-85

Totes
-

Banc de textos
86-87

-
-

Redacció de 100 paraules en un full blanc: crònica d’una sortida

Prova escrita de la unitat 3


Instruccions:

  • Has de fer totes les activitats escrites d’aquesta taula a casa, en una llibreta o apunts, amb bona lletra i marges adequats. No cal copiar enunciats però sí que has de respondre de manera completa i entenedora. Tindràs una nota dels teus apunts.
  • Les activitats d’expressió oral no cal resoldre-les abans a casa.
  • La redacció de 100 paraules en un full blanc pots fer-la quan vulguis, però has d’entregar-la abans d’acabar la unitat. També tindràs nota d’aquesta redacció.
  • Les activitats del “Banc de textos” només es fan quan així s’encarregui.
  • Al final de cada unitat hi ha un examen escrit. Per a resoldre’l positivament, has d’estudiar els cinc apartats de “SABER”.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada