dimarts, 20 de setembre de 2016

Programació de Llengua Catalana 2n Batxillerat

INFORMACIONS PER A ALUMNES DE 2n DE BATXILLERAT
1 Calendari de programació de continguts i activitatsContinguts
Pàgina
Activitats
1av
1A
Text i context: Comunicació i llenguatges
8
(pp. 13-17) 1, 2, 3, 4, 5, 8 + apunts
1av
6B
Els trets del text: Fonètica
226
(pp. 239-247) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17)
1av
-
Categories gramaticals. Verbs irregulars
-
Apunts

1B
Els trets del text: L’oració i les seves parts
18
(pp. 26-31) 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 12, 14

2B
Els trets del text: Els complements del verb. La substitució pronominal
60
(pp. 66-70) 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

3B
Els trets del text: L’oració composta (I): les subordinades adjectives de relatiu
101
(pp.106-108) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

4B
Els trets del text: L’oració composta (II): les subordinades substantives
143
(pp. 150-152) 1, 2, 3, 4, 5, 6

5B
Els trets del text: L’oració composta (III): les subordinades adverbials
185
(pp. 190-192) 1, 3, 4, 5

-
Els trets del text: Formació de paraules [apunts]
-
Apunts

3D
El text argumentatiu
117
(pp 125-129) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10

2A
Text i context: Les propietats textuals
51
(pp. 57-59) -

3A
Text i context: La variació textual
92
(pp.98-100) 1, 3

6A
Text i context: Les varietats dialectals
211
(pp. 219-225) 1, 3

1av
1C
Pas i repàs: La noia salvatge de Cambodja

2C
Pas i repàs: El poder audiovisual

3C
Pas i repàs: Tito a l’espai

4C
Pas i repàs: Telerealitat. Pseudorealitat, el pitjor de cadascú i els polítics

5C
Pas i repàs: El bilingüisme és saludable

6C
Pas i repàs: Paga setmanal
2 Materials
 • Cal assistir a classe amb el llibre de text (Altaveu, Ed. Teide, ISBN: 978-84-307-5287-4) i els materials personals d’escriptori necessaris.
 • El mòbil o altres aparells d’ús personals han d’estar apagats o en silenci, fora de la taula, si no es diu el contrari.
 • El correu del Departament de català és: catalagalileogalilei@gmail.com
 • Llibres de lectura (s’han de dur a l’aula quan s’avisi prèviament):
  • Llorenç Villalonga, Bearn, Educació 62, ISBN: 978-84-1595-410-1
  • Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, Club Editor, ISBN: 978-84-7329-202-3
 • En aquest bloc trobareu tots els documents que es reparteixen a l’aula, materials teòrics sobre gramàtica i enllaços amb centenars de webs útils:
 • D’altres pàgines web recomanades:
o    http://dlc.iec.cat (diccionari de català)
3 Sortides
 • Teatre: “Bearn” al SAT
 • Pel·lícula per determinar al cinema Texas
4 Normativa
·        La llengua d’ús a classe és exclusivament el català
·        S’ha de ser puntual i assistir obligatòriament a totes les classes i sortides
·        Cal participar activament a classe, prendre apunts i tenir cura de l’aula
·        Les dues lectures són obligatòries

5 Avaluació

Exàmens teòrico-pràctics i del llibre de lectura
60%
Redaccions, comentaris escrits i activitats competencials
40%

D’altres qüestions a tenir en compte:
 • En les proves escrites i redaccions s’aplicarà un descompte de 0’1 punts per falta d’ortografia, de gramàtica o de puntuació, sense limitació.
 • Es resta 0’5 punts de la nota trimestral per cada tres faltes d’assistència no justificades documentalment al professor durant els 7 dies següents.
 • La nota numèrica de cada avaluació s’obté sumant les notes numèriques de tots els apartats anteriors i arrodonint segons el quadre de més avall.
 • En cas de decimals, la nota trimestral d’arrodoneix de la manera següent:

número resultant
número arrodonit
De 0 a 1’55
1
De 1’56 a 2’55
2
...i així successivament...

6 Recuperació
 • La primera avaluació es recupera quan la suma de les notes de la primera i la segona dóna 9. La segona, quan la suma de la segona i la tercera també dóna 9. En la resta de casos, es farà una recuperació extraordinària  final de tot el curs.
·        Per aprovar el curs s’ha d’haver aprovat almenys la tercera avaluació.
·        Han d’anar a la recuperació final els alumnes que no obtinguin un cinc (5) de mitjana de les tres avaluacions, amb la tercera aprovada.

·        La recuperació final de tot el curs consisteix en un examen escrit que es fa el juny. Hi ha una altra prova el setembre següent

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada