dimarts, 20 de setembre de 2016

Informacions generals per a l'ESO

1 Materials

·      Cal assistir a classe amb bolígraf blau o negre, llapis, goma d’esborrar, màquina de fer punta, regle curt, llibreta o bé fulls independents de mida DINA4 i marcador fluorescent.
·      S’ha de dur l’agenda cada dia.
·      El mòbil o altres aparells electrònics han d’estar apagats o en silenci dins la motxilla durant la classe.
·      Totes les activitats es fan a la llibreta o en fulls DINA4 amb bona lletra, sense faltes d’ortografia i marges de 2 centímetres. S’han de copiar els enunciats.
·      El llibre de lectura s’ha de dur a l’aula quan s’hagi avisat prèviament.
·      És necessari tenir un bon diccionari de català a casa. Recomanem el Diccionari manual 62 de la llengua catalana d’Edicions 62. També és útil fer servir aquests diccionaris en línia: http://dlc.iec.cat, i http://www.dicdidac.cat/
·      Els alumnes del centre tenen moltes informacions sobre la matèria a:
                                  http://persemprefahrenheit.blogspot.com.es/
·      Hi ha moltes lectures recomanades pels propis alumnes a:
·      El correu del departament de llengua catalana i literatura és: catalagalileogalilei@gmail.com

2 Avaluació

L’avaluació de cada trimestre consisteix en la realització de diverses proves i activitats que pretenen tenir en compte la totalitat de coneixements i pràctiques en les quals els nois i noies han de demostrar les seves capacitats.

Per aprovar cada trimestre s’ha de:
·      parlar sempre en llengua catalana a l’aula
·      mostrar puntualitat en l’assistència a classe i ordre dins l’aula, tenir una actitud de participació activa i de col·laboració amb els companys i companyes, i respectar tots els punts de vista i els torns de paraula
·      tenir cura de l’aula i dur els materials de treball necessaris
·      presentar la llibreta
·      haver lliurat almenys una redacció
·      dur l’agenda al dia, amb una bona presentació
·      fer la lectura obligatòria corresponent
·      fer una exposició trimestral a 1r cicle i anual a 2n

Els alumnes faran diverses activitats durant el curs, amb la següent valoració numèrica:

Exàmens escrits i treballs de lectura
50%
Exposicions orals, redaccions, dictats, deures i control de llibreta
30%
Puntualitat, atenció, interès, participació i respecte
20%

Les faltes d’assistència injustificades repercuteixen negativament en la nota del trimestre.
Descompte per faltes d'ortografia: -0’1 per 5 faltes a 1r cicle i -0’2 per 5 faltes a 2n cicle.

        La nota numèrica de cada avaluació s’arrodoneix en el butlletí trimestral de la manera següent:
    
número resultant
número arrodonit
nota qualitativa
de 0 a 1’55
1

Insuficient
de 1’56 a 2’55
2
de 2’56 a 3’55
3
de 3’56 a 4’55
4
de 4’56 a 5’55
5
Suficient
de 5’56 a 6’55
6
de 6’56 a 7’55
7
Notable
de 7’56 a 8’55
8
de 8’56 a 9’55
9
Excel·lent
de 9’55 a 10
10

3 Recuperacions

·      D’una avaluació del curs vigent:
   o  S’han de presentar en net els apunts de l’avaluació suspesa, presentar unes activitats concretes o fer un examen escrit, depenent de la nota de l’avaluació suspesa.
·      De tot el curs:
   o  L’han de fer els alumnes que no obtinguin un cinc (5) de mitjana de les tres avaluacions, amb la tercera aprovada. Hi ha dues convocatòries: juny i setembre.
·      D’un curs anterior:
   o  Aprovant el curs vigent s’aprova el curs anterior.
   o  Es pot passar de curs amb la matèria suspesa, que cal recuperar.
   o  El mes de febrer hi ha una convocatòria de recuperació de 3t d’ESO per als alumnes de 4t.


4 Lectures i notes de lectura

·      És obligatori fer tres lectures preceptives durant el curs.
·     Es poden fer més lectures voluntàries per millorar la nota. Prèviament, cal presentar els llibres que es triïn al professor.
·      Els treballs de lectura s’han de fer a mà o a ordinador i amb molta netedat.
·      A la portada hi ha de constar les dades següents: nom de l’alumne/a, curs, data de lliurament, número de lectura, títol del llibre, autor o autora, editorial, any de publicació i valoració personal o nota de l’1 al 10.
·      Cada curs de l’ESO té una feina específica de lectura: treball oral o escrit, qüestionari, examen, etc.
·      Els treballs anomenats “Diari de lectura” tenen les parts següents: portada, índex, resum de l’argument del llibre en 100 paraules i diari personal de lectura de 3 pàgines com a mínim i 6 com a màxim. La redacció del diari consisteix en l’explicació dia a dia les seves impressions de lectura, les seves expectatives, és a dir, tot allò que va sentint mentre va evolucionant l’argument del llibre escollit lliurement per ell/a. Així, el treball es va fent després de cada sessió de lectura a casa, posant cada vegada la data, com un diari.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada